Konačni obračun PDV-a za 2012. kod poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Konačni obračun PDV-a za 2012. kod poduzetnika
Stranica:
140.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Obveza izrade konačnog obračuna PDV-a za porezne obveznike ne podrazumijeva samo sastavljanje godišnjeg izvješća nego i kontrolu ispravno obračunanog PDV-a na promete dobara i usluga u protekloj poslovnoj godini. Posebno treba voditi brigu o promjeni stope PDV-a s 23% na 25%. To upravo daje mogućnost provedbe možebitnih ispravaka u odnosu na utvrđenu obvezu PDV-a u mjesečnim Obrascima PDV u 2012. Nadalje, na kraju godine korišteni pretporez trebaju uskladiti oni poduzetnici koji su imali obvezu podjele pretporeza tijekom 2012. Osim toga, u Obrascu PDV-K treba provesti i ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu za poduzetnike koji su izašli iz sustava PDV-a i kojima je zbog promjene postotka priznavanja pretporeza došlo do razlike u svoti priznatog pretporeza. Napominjemo da smo o posebnostima sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2012. za proračunske i neprofitne korisnike pisali opširno u časopisu RRiF, br. 1/13., str. 256. te upućujemo čitatelje na navedeni članak. O načinu i posebnostima sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2012. za poduzetnike „dobitaše“ i „dohodaše“ pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Izmjene u propisima u PDV-u tijekom 2012.
3. Kome i kada obveznici sastavljanja konačnog obračuna PDV-a predaju obrazac PDV-K
4. Koji računi ulaze u konačni obračun PDV-a
5. Obveze u vezi s podjelom pretporeza u 2012. iz ulaznih računa
6. Obveza ispravka pretporeza za nabavljena gospodarska dobra
7. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA i povezanost s knjigovodstvenim računima
8. Utvrđivanje konačne obveze PDV-a u računovodstvenim evidencijama „dobitaša“
9. Konačni obračun PDV-a za fizičke osobe „dohodaše”
10. Obrazac PDV-K za 2012.
11. Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
12. Zaključak 

Hashtags:
#PDV, #Porezi