Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2012.
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Svi članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi - pomorci (rezidenti) koji su na osnovi rada na brodu tijekom 2012. ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak. U ovom članku pišemo o godišnjoj prijavi poreza na dohodak članova posade broda u međunarodnoj plovidbi koje za potrebe ovog članka nazivamo i pomorcima. Porezni položaj članova posade broda koji plove u nacionalnoj plovidbi zaposleni kod tuzemnog poslodavca predaju godišnju prijavu poreza na dohodak na jednak način kao i svi drugi porezni obveznici RH. Pomorcem odnosno članom posade broda u međunarodnoj plovidbi smatra se zapovjednik i druga fizička osoba ukrcana za obavljanje poslova na brodu u međunarodnoj plovidbi i upisana je u popis posade broda, o čemu pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Izdatci i osobni odbitci koji se priznaju pri utvrđivanju porezne osnovice
3. Koji se obrasci predaju uz poreznu prijavu
4. Dohotci koje pomorci iskazuju u poreznoj prijavi
5. Utvrđivanje porezne obveze 

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi