Revizija povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka i rezervi kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Revizija povećanja temeljnog kapitala iz reinvestiranog dobitka i rezervi kapitala
Stranica:
191.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Izmjene Zakona o porezu na dobit omogućile su poduzetnicima smanjiti osnovicu poreza na dobitak za svotu reinvestiranog dobitka ostvarenog poslovanjem društva u 2012. Reinvestirani dobitak označava dobitak koji je uprava društva odlučila unijeti u temeljni kapital društva. Zakon o trgovačkim društvima određuje načine povećanja temeljnog kapitala te potrebne dokumente koje društvo mora priložiti kod podnošenja prijave za upis u sudski registar. Jadan od dokumenata je i revizorsko mišljenje o zadnjim financijskim izvješćima. Kako u tom slučaju treba provesti reviziju povećanja temeljnog kapitala, objašnjeno je u nastavku članka.

1. Načini povećanja temeljnog kapitala
2. Povećanje kapitala pretvaranjem rezervi društva u temeljni kapital kod d.o.o.-a
3. Razlike između revizije povećanja temeljnog kapitala u stvarima i pravima i iz rezervi društva
4. Zaključak

Hashtags:
#Revizija