RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Gospodarstvo u eu i RH
2. Cijene u RH i EU
3. Proizvođačke cijene industrije RH i EU
4. Industrijska proizvodnja
5. Vanjskotrgovinska razmjena
6. Trgovina na malo
7. Turizam
8. Plaće
9. Likvidnost i insolventnost
10. Zaposlenost i nezaposlenost

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)