RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. NEOPOREZIVE SVOTE NAKNADA - ZA DRUŠTVA, OBRTNIKE, SLOBODNA ZANIMANJA, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I OSTALE KOJI OBAVLJA JU PODUZETNIČKU DJELATNOST

1.1. NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA

1.1.1. Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo odnosi se na sve pravne i fizičke osobe, proračunske korisnike i neprofitne organizacije, odnosno sve osobe koje ostvaruju prava na nadoknadu dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo

1.1.2. Plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putu u inozemstvu

1.2. PRIJEDLOG ODLUKA ZA ISPLATU NEOPOREZIVIH SVOTA

Pregled PDF verzije

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)