RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA

2. UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

2.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE

2.2. OSOBNI ODBITCI

2.2.1. Osobni odbitci za posloprimce

2.2.2. Osobni odbitci na području posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim područjima

2.3. STOPE POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA

2.4. OBRAČUN PLAĆE - DOPRINOSI I POREZI

2.4.1. Preračunavanje neto plaće u bruto plaću

2.5. NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA I DRUGE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

2.6. BLAGDANI I NERADNI DANI U 2012.

2.7. PREGLED SATI RADA I RADNIH DANA U 2012.

2.8. UTVRĐIVANJE PRAVA NA DJEČJI DOPLATAK

2.9. OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA

2.10. OTPREMNINA PREMA ZAKONU O RADU

2.11. STATISTIKA - PROSJECI PLAĆA

3. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA

Pregled PDF verzije

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)