RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S obzirom na to da su radni odnosi službenika i namještenika u državnim službama, službenika i namještenika u javnim službama i državnih dužnosnika bitno različiti od ostalih radnih odnosa, stoga se pri uređenju njihova radnopravnog statusa, osim Zakona o radu kao osnovnog propisa iz područja radnih odnosa, primjenjuju i posebni zakoni. Zbog raznih specifičnosti koji propis primijeniti pri određivanju pravo na dnevnicu državnih službenika i namještenika, javnih službenika i namještenika i državnih dužnosnika na te i slične dvojbe pokušat ćemo odgovoriti u nastavku članka.

1. Uvod
2. Što se podrazumjeva pod službenim putovanjem
3. Službeno putovanje i pravo na dnevnicu u državnim službama
4. Službena putovanja i pravo na dnevnicu u javnim službama
5. Službeno putovanje i pravo na dnevnicu državnih dužnosnika, sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)