RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske i neki sindikati javnih službi zaključili su 12. prosinca 2012. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama na rok od četiri godine. Jednako tako, istog je dana sklopljen i Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama kojim se ograničavaju određena materijalna prava zaposlenih u javnim službama u 2012. i 2013.

1. Uvod
2. Najpovoljnije pravo
3. Otpremnine
4. Regres
5. Dnevnica
6. Jubilarna nagrada
7. Božićnica
8. Pravo na pomoć za rođenje dijeteta
9. Terenski dodatak
10. Naknada za prijevoz za dolazak na posao i odlazak s posla

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)