RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome se članku inducira hipotetičko stajalište o međuzavisnosti, ali i zasebnosti društvenih pojava i pojmova radnog prava i socijalne sigurnosti. Naime, autor u ovome članku problematizira teorijski pogled na radno pravo te njegovo mjesto i ulogu u izgradnji socijalne države. Stoga, prije nego što se upušta u problematiziranje pitanja socijalne sigurnosti, smatra potrebnim podsjetiti na neka osnovna pojmovna određenja radnog prava. Cilj je ovoga članka skrenuti pozornost na značenje i aktualnost ove tematike.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)