Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
Stranica:
173.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Drugim dohotkom smatraju se primitci koje osobe ostvare povremeno izvan radnog odnosa, najčešće na temelju ugovora o djelu ili na drugi način, u novcu ili u naravi. Drugom samostalnom djelatnosti smatra se ostvarivanje obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja te poljoprivrede i šumarstva i drugih sličnih djelatnosti uz radni odnos. Na temelju tih djelatnosti osobe ostvaruju pravo na mirovinsko osiguranje ako su na osnovi tih djelatnosti obuhvaćeni obvezom plaćanja doprinosa na ostvarene primitke. O tome pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Način utvrđivanja staža osiguranja na osnovi drugog dohotka
3. Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost
4. Primjeri izračuna staža osiguranja
5. Umirovljenici i drugi dohodak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo