RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zaduživanje u sustavu proračuna je strogo uređeno, bez obzira na to je li riječ o dugoročnom ili kratkoročnom zaduživanju. Uređenje zaduživanja u ovom sustavu susreće se u nizu odgovarajućih zakona i provedbenih propisa.
S obzirom na to da je tijekom 2012. u ovoj vrsti pravnog uređenja po prvi put izrijekom naveden institut kratkoročnog zaduživanja, pojavila su se neka pitanje u vezi s njime, o čemu se, uz objašnjenje pravila dugoročnog zaduživanja, piše u ovom članku.
1. Uvod
2. Zakonski okvir zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te davanja jamstva i suglasnosti
3. Uvjeti dugoročnog zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4. Uvjeti kratkoročnog zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)