RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
  • Članak:Predmet nabave
  • Stranica:5.
  • Autor/i:Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Jedna od bitnih sastavnica sustava javne nabave je predmet nabave bez obzira na to je li riječ o nabavama roba, radova ili usluga. Zbog odgovarajuće primjene Zakona o javnoj nabavi, određenje predmeta nabave polazna je točka za određivanje vrijednosti predmeta nabava prema čemu se određuje i primjenjuje postupak javne nabave odnosno je li riječ o nabavama male ili velike vrijednosti.
5 Iako svaki obveznik javne nabave sam određuje predmet nabave rukovodeći se, zbog prirode instituta, načelnim odredbama Zakona o javnoj nabavi, ovim se člankom, uz objašnjenje zakonskih odredaba, daje pregled utvrđivanja nekoliko uobičajenih predmeta nabave u poslovanju obveznika primjene javne nabave.
1. Uvod
2. Plan nabave
3. Podjela predmeta nabave
4. Određivanje predmeta nabave
5. Opis predmeta nabave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)