RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:


Autor razmatra glavne promjene koje donosi novi Zakon o pravu na pristup informacijama. Iz perspektive tijela javne vlasti (obveznika primjene tog Zakona) riječ je prije svega o novostima na područjima definicije tijela javne vlasti, dodatnih obveza tijela na području tzv. aktivnih mjera ostvarivanja prava na pristup informaciji, sustava kataloga informacija, dopuštenih razloga za uskratu pristupa informaciji i provedbe testa razmjernosti i javnog interesa, rokova u postupcima povodom zahtjeva za pristup informaciji te osjetnog jačanja kapaciteta nadzora nad provedbom Zakona.
1. Uvod
2. Opće odredbe i načela
3. Obveze tijela javne vlasti
4. Ograničenja prava na pristup informacijama
5. Postupovne odredbe
6. Ponovna uporaba informacija
7. Povjerenik za informiranje te odredbe o nadzoru i izvješćivanju
8. Prekršajne, prijelazne i završne odredbe
9. Dodatne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)