RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Tijekom 2013. donesen je novi Zakon o pravu na pristup informacijama. O njemu je općenito pisano u ovom Prilogu u zasebnom članku.
23 Nasuprot tomu, ovim se člankom autorica osvrće na moguće prijepore u primjeni odredbe čl. 11. ovog Zakona u odnosu na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i pravne osobe s javnom ovlasti.
1. Uvod
2. Definicije nekih pojmova
3. Obveza objave informacija
4. Sporni čl. 11. ZPPI-ja
5. Primjena na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini i kod pravnih osoba s javnim ovlastima
6. Problemi nadzora
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)