RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Doneseni su propisi o smanjenju plaća u državnim i javnim službama na svim razinama. Državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicama u javnim službama plaća je smanjena na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, a državnim i pravosudnim dužnosnicima plaće su smanjene smanjenjem osnovice za obračun plaće. S obzirom na to da je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana obveza usklađivanja plaća s plaćama državnih dužnosnika i državnih službenika i namještenika, to znači da doneseni propisi utječu i na smanjenje plaća zaposlenima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
1. Uvod
2. Plaće i naknade župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika
3. Plaće službenika i namještenika
4. Prekršaji

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)