RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način daje prikaz zadnjih novela odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 55/13.). Navedeni je Zakon stupio na snagu 16. svibnja 2013.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)