RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2013
  • Članak:Bavarski zakon o gradnji
  • Stranica:47.
  • Autor/i:Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.

Sažetak:

Bavarskim zakonom o gradnji podrobno su uređene sve faze tehnološkog procesa gradnje građevina visokogradnje: od projektiranja, upravnog postupka ishođenja pravnog akta na temelju kojeg se može pristupiti građenju, izvođenja radova, nadzora nad izvođenjem radova do ishođenja dozvole za uporabu građevine. Provedbom zadnje reforme uređene su građevine koje su oslobođene provedbe upravnog postupka, oslobođene ishođenja građevinske dozvole, građevine za koje se primjenjuje pojednostavljeni postupak ishođenja građevinske dozvole i posebne građevine za koje je nužno ishoditi građevinsku dozvolu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)