RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pitanje zaštite od buke u našem pravnom sustavu uređen je odgovarajućom zakonskom i podzakonskom regulativom. U ovom ćemo se članku osvrnuti na tu regulativu, s posebnim osvrtom na područje zaštite od buke iz ugostiteljskih objekata kod njihova otvaranja, tj. donošenja rješenja o udovoljavanju minimalnim uvjetima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Ta rješenja donose za Grad Zagreb Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjel za upravno-pravne poslove, Odsjek za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti, a u županijama Službe za gospodarstvo - Odjel za ugostiteljstvo i turizam.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)