RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra aktualna i bitna pitanja sportske inspekcije u svjetlu Zakona o sportskoj inspekciji. Pritom, između ostaloga, naglašava da nije postojala nikakva relevantna potreba donošenja navedenog Zakona, s obzirom na to da su se sva bitna i sporna pitanja mogla riješiti već postojećim zakonima, podzakonskim aktima te na takav način ostvariti osiguranje zakonitog i nadasve kvalitetnog postupanja u sportu uopće.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)