Sada računovođe provode nadzor - uvodnik

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Sada računovođe provode nadzor - uvodnik
Stranica:
15.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: