Kritički osvrt na uporabu načela poštene (fer) vrijednosti imovine i kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Kritički osvrt na uporabu načela poštene (fer) vrijednosti imovine i kapitala
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Kritički osvrt na uporabu načela poštene (fer) vrijednosti imovine i kapitala
  Uzvišeno načelo pri sastavljanju financijskih izvještaja poduzetnika jest pošteno izmjeriti poslovni rezultat te realno iskazati imovinu, obveze i kapital. Jezikom međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, zadaća računovođa jest izračunati uspješnost i odrediti financijski položaj poslovnog subjekta radi donošenja ekonomskih odluka uprave, nadzornog odbora i vlasnika kapitala. Kako se financijski izvještaji sastoje od brojnih elemenata, svaki bi pojedini trebalo podvrći testu poštene vrijednosti.
  Ali, taj sustav ima ugrađeni defekt – manjkavost jer pojedine pozicije definira na nadoknadivim povijesnim troškovima i koncepciji očuvanja nominalnoga financijskog kapitala, tj. nisu sve čestice izložene mjerenju prema tekućim – sadašnjim vrijednostima. Ako bi dosljedno sve stavke financijskih izvještaja podvrgli načelu poštene vrijednosti, tada bi i troškove trebalo procjenjivati prema trošku njihove buduće nabave, a iz raspodjele dobitka trebalo bi isključiti inflacijske dobitke s ciljem zaštite realnog kapitala. Kako pomiriti te suprotnosti u računovodstvenom i poreznom sustavu a da bi svi elementi financijskih izvještaja bili dovedeni do prihvatljive i razumne poštene vrijednosti, razmatramo u nastavku članka.
  1. Pristup
  2. Računovodstveni sustav fer vrijednosti
  3. Zaštitna kamata kao korektiv agresivnog oporezivanja
  4. Kapitalna struktura i adekvatnost financiranja
  5. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo