Podjela pretporeza kod udruga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Podjela pretporeza kod udruga
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

  Isporuke dobara i usluga nekih neprofitnih organizacija oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, a dio njih podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost kada isporučuju dobra i pružaju usluge. Ako neprofitne organizacije istodobno obavljaju oporezive i oslobođene isporuke, obvezne su dijeliti pretporez na onim ulaznim računima koji se odnose na nabavu dobara i usluga koji se jednim djelom koriste za obavljanje oporezivih, a jednim djelom oslobođenih isporuka.
  1. Podjela pretporeza

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #PDV, #Porezi, #Računovodstvo