Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika nakon 1. srpnja 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika nakon 1. srpnja 2013.
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

  Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji došlo je do znatnih promjena u korištenju i financiranju prava osiguranika mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka, rada ili putovanja u zemlje Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora. Bez obzira na razloge boravka u tim zemljama, osobe zadržavaju status osiguranika u Hrvatskoj, doprinose treba plaćati prema Hrvatskim propisima, ali više se ne plaća doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. U ovom članku pišemo o novostima u socijalnom i poreznom položaju plaća radnika izaslanih na rad kod poslodavaca sa sjedištem u zemljama članicama Europske unije, s posebnim osvrtom na razlike u izaslanju radnika na rad u zemlje izvan područja EU (treće zemlje).
  1. Uvod
  2. Potvrda A1 - o pripadnosti socijalnom sustavu Hrvatske
  3. Plaćanje doprinosa za izaslane radnike iz Republike Hrvatske u zemlje EU
  4. Oporezivanje plaća izaslanih radnika
  5. Primjeri obračuna doprinosa i poreza na dohodak izaslanog radnika
  6. Izaslani radnici u zemlje koje nisu članice Europske unije s kojima Hrvatska primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju
  7. Izaslanje radnika u „treće zemlje“ s kojima Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja