Novi način određivanja stope zakonskih (i ugovornih) zateznih kamata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Novi način određivanja stope zakonskih (i ugovornih) zateznih kamata
Stranica:
144.
Autor/i:
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, izmijenjen je, između ostalog, i način utvrđivanja stope zakonskih i ugovornih zateznih kamata između poduzetnika te između poduzetnika i osoba javnog prava. Autor u ovom članku objašnjava novi način određivanja zateznih kamata, navodi razloge za izmjenu istih te razjašnjava neka pitanja nastala uslijed paralelne primjene odredaba dvaju Zakona koji sada uređuju ovu materiju (ZOO i ZFPPN).
  1. Uvodno
  2. Razlozi za promjenu načina određivanja (izračuna) stope zateznih kamata
  3. Nova stopa zakonske i ugovorne zatezne kamate (od 30. lipnja 2013.)
  4. Daljnja primjena odredaba ZOO-a o zateznim kamatama (čl. 29. ZOO-a)
  5. Obveza obračunavanja i naplate zateznih kamata te način uračunavanja kamate
Hashtags:
#PoslovneFinancije