Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema Zakonu o sprječavanju pranja novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema Zakonu o sprječavanju pranja novca
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Slavica PEZER BLEČIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

    U sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma jedna od bitnih sastavnica je i utvrđivanje stvarnog vlasnika. Nije svaki vlasnik stvarni vlasnik. Odgovori na pitanja kako odrediti tko je stvarni vlasnik, kako se ponašati kada ga nije moguće odrediti pri uspostavljanju poslovnog odnosa i kako se ponašati ako utvrđivanje stvarnog vlasnika u nekim okolnostima nije precizno uređeno zakonskom regulativom, daju se ovim člankom.
  1. Uvod
  2. Pojmovno određenje
  3. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
  4. Obveze u vezi s utvrđivanjem stvarnog vlasnika
  5. Posljedice neutvrđivanja stvarnog vlasnika
  6. Iznimke od obveze utvrđivanja stvarnog vlasnika
  7. Stvarni vlasnik i politička izloženost
  8. Utvrđivanje krajnjeg vlasnika odnosno osobe koja kontrolira više od 25% udjela ili glasačkih prava u pravnoj osobi

Hashtags:
#JavneFinancije