Oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarina pri uvozu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarina pri uvozu
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

  I nadalje se, kao što je to bilo moguće do 30. lipnja 2013., pri uvozu robe može za neku robu u određenim okolnostima ostvarivati oslobođenje od plaćanja carine. I sada, uz oslobođenje od plaćanja carine, nije nužno vezano i oslobođenje od plaćanja posebnih poreza, trošarina te poreza na dodanu vrijednost.
  S obzirom na to da su doneseni provedbeni propisi kojima se uređuju oslobođenja od plaćanja carine te drugih javnih davanja, u ovom se čanku daje pregled mogućeg ostvarenja oslobođenja od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i trošarine od 1. srpnja 2013., a pri uvozu dobara iz trećih zemalja.
  1. Pravni okvir
  2. Oslobođenja kod preseljenja osobne imovine iz trećih zemalja
  3. Oslobođenje na darove primljene prigodom sklapanja braka
  4. Oslobođenje pri uvozu naslijeđenih predmeta
  5. Oslobođenje pri uvozu predmeta za potrebe školovanja
  6. Oslobođenje na robu zanemarive vrijednosti
  7. Oslobođenje besplatnih pošiljaka fizičkim osobama
  8. Preseljenje opreme radi nastavka gospodarske djelatnosti
  9. Oslobođenja u putničkom prometu
  10. Oslobođenje robe za potrebe hendikepiranih osoba
  11. Oslobođenja na robu u vezi s trgovinskim djelatnostima
  12. Oslobođenje na pisane informacije za turiste
  13. Oslobođenja na temelju odredaba međunarodnih ugovora
  14. Oslobođenja koja prestaju s primjenom danom pristupa RH u EU

Hashtags:
#Carine, #PoslovanjeInozemstvo