Novosti u nadzoru robe s dvojnom namjenom nakon 1. srpnja 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Novosti u nadzoru robe s dvojnom namjenom nakon 1. srpnja 2013.
Stranica:
168.
Autor/i:
Autor: Vesna FOCHT, dipl. oec.
Sažetak:

  Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, hrvatske tvrtke više ne trebaju izvoznu dozvolu za izvoz robe s dvojnom namjenom u države članice Europske unije. Iznimno, individualna dozvola potrebna je samo za prijenos robe s dvojnom namjenom navedene u prilogu IV. Uredbe vijeća (EZ) 428/2009 od 5. svibnja 2009. kojom se utvrđuje režim zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom. Kako bi se omogućila izravna primjena Uredbe (EZ) 428/2009, donesen je Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. Članstvom u Europskoj uniji hrvatskim je izvoznicima omogućeno korištenje šest općih izvoznih dozvola Europske unije, odnosno, mogu izvoziti određenu robu na određene destinacije bez pojedinačne dozvole.
  1. Propisi EU o nadzoru robe s dvojnom namjenom
  2. Nacionalni propisi o nadzoru robe s dvojnom namjenom
  3. Opće izvozne dozvole EU
  4. Međunarodna ograničenja u vezi s robom s dvojnom namjenom

Hashtags:
#TržišteIPropisi