Suglasnost radničkog vijeća na otkaz i naknada štete

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Suglasnost radničkog vijeća na otkaz i naknada štete
Stranica:
179.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  U ovom se članku razmatraju pitanja koja se odnose na suglasnost radničkog vijeća na otkaz ugovora o radu te na naknadu štete zbog ozljede na radu. O svemu tome, detaljnije u prikazu odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske koje se daju u nastavku, s napomenom da je ova sudska praksa aktualna i u primjeni sada važećeg Zakona o radu.
  1. Uvod
  2. Suglasnost radničkog vijeća na otkaz
  3. Naknada štete zbog ozljede na radu
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo