Gospodarska kretanja u RH i EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2013
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Opći pregled
  2. Cijene u RH i EU
  3. Proizvođačke cijene industrije RH i EU
  4. Industrijska proizvodnja
  5. Vanjskotrgovinska razmjena
  6. Trgovina na malo
  7. Turizam
  8. Plaće
  9. Likvidnost i insolventnost
  10. Zaposlenost i nezaposlenost
Hashtags: