Drugi dohodak nerezidenata nakon ulaska RH u EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2013
Članak:
Drugi dohodak nerezidenata nakon ulaska RH u EU
Stranica:
114.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Svjetskom globalizacijom te ulaskom RH u EU, razmjena radne snage sve je učestalija. Na svjetskoj i europskoj razini sve je više stranaca koji obavljaju neku vrstu samostalnog rada. Samostalnost u njihovu radu očituje se u okviru predavača, autora, umjetnika, posrednika pri prodaji, članova uprave koji u tuzemstvu ne borave trajno, konzultanata i dr. Sukladno tome, tuzemna društva stranim fizičkim osobama – nerezidentima isplaćuju različite primitke, a te isplate mogu imati različit obračun poreza na dohodak ovisno o nekoliko bitnih činjenica. Iako u RH nerezident može ostvariti primitke koji se možebitno mogu oporezivati porezom na dohodak po svim izvorima dohotka (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od kapitala i dr.), u ovom članku skrećemo pozornost na oporezivanje primitaka koji se prema tuzemnom propisu smatraju drugim dohotkom.
  1. Tko se smatra nerezidentom
  2. Primitci koji se isplaćuju nerezidentima, a smatraju se drugim dohotkom
  3. Međunarodni ugovori i propisi EU
  4. Obračunavanje doprinosa pri isplati drugog dohotka
  5. Obračun poreza na dohodak
  6. Primjeri isplate drugog dohotka nerezidentu
  7. Godišnja porezna prijava nerezidenata
Hashtags:
#Dohodak, #DrugiDohodak, #Porezi