RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  U svrhu točnog i potpunog informiranja potrošača te ostvarivanja prava potrošača na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, kao i osiguranja zaštite zaposlenih radnika i trećih osoba koje se zateknu u poslovnim prostorijama i prostorima, pojedinim je zakonima propisana obveza vidnog isticanja na ulazu u poslovni prostor i/ili unutar poslovnog prostora obavijesti i/ili oznaka u propisanom sadržaju, kojih su se obvezne pridržavati sve pravne i/ili fizičke osobe koje na tržištu prodaju proizvode ili pružaju usluge. U nastavku ovog članka, daje se sažeti prikaz onih obavijesti i/ili oznaka koje su trgovci, ugostitelji i pružatelji usluga u turizmu obvezni vidno istaknuti.
  1. Uvod
  2. Isticanje tvrtke i drugih oznaka uz tvrtku
  3. Isticanje obavijesti o radnom vremenu
  4. Isticanje ostalih oznaka i obavijesti na ulazu u objekt
  5. Isticanje prodajnih uvjeta
  6. Isticanje cijenika proizvoda i usluga
  7. Isticanje oznaka o zabranama i upozorenjima
  8. Isticanje ostalih obavijesti i oznaka
  9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)