RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (Nar. nov., br. 120/13., dalje: Naredba) propisane su nove brojčane oznake (šifre) vrste prihoda za uplatu poreza i doprinosa. Izmjena se također dogodila i kod isplate primitaka koji se oporezuju u skladu s propisima za drugi dohodak, dohodak od kapitala, osiguranja i imovinskih prava. Naime, od 1. siječnja 2014. u pozivu na broj primatelja umjesto OIB-a primatelja (fizičke osobe) upisivat će se OIB isplatitelja, bez obzira na to o kojoj je vrsti dohotka riječ. Jednako tako, s obzirom na činjenicu da od 1. siječnja 2014. u uporabi više neće biti R-Sm obrazac, u poziv na broj primatelja više se neće moći upisivati oznaka R-Sm obrasca, nego oznaka izvješća obrasca JOPPD.
  1. Što se mijenja od 1. siječnja 2014.
  2. Ostale izmjene Naredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)