Računovodstveni postupak s dodijeljenim dionicama i opcijskom kupnjom dionica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Računovodstveni postupak s dodijeljenim dionicama i opcijskom kupnjom dionica
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:
  U ovom se članku razmatraju načini knjiženja dodjele dionica i opcijske kupnje dionica zaposlenicima i članovima uprave dioničkog društva. MSFI-ji zahtijevaju knjiženje troškova za takve isplate dok porezni propisi za primjenu povlaštene porezne stope uvjetuju sudjelovanje tih osoba u dobitku društva. O tim mimoilaženjima u uređivanju plaćanja poreza i računovodstvenom sustavu raspravlja se na nekim praktičnim primjerima. Preporuka je da porezni propis treba promijeniti u tom smislu da se izvor financiranja dionica ne uređuje tako strogo.
  1. Uvod
  2. Porez na dohodak za dodjelu i opcijsku kupnju dionica
  3. Dodjela dionica zaposlenicima društva od strane matičnog društva
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo