RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu sljedeća knjiženja: 1. naplata općih prihoda putem POS-uređaja koju prati proračunski korisnik te 2. primljeni novčani polog u ime jamstva u sustavu javne nabave.
  U okolnostima knjiženja prvog slučaja, prihodi su ostvareni i za obveze prema banci koju ona obustavlja u obliku umanjenja doznake novca na račun riznice.
  Iako je riječ o novčanom pologu, s obzirom na to da je dan u sustavu javne nabave i da nema obilježja depozita prema posebnim propisima, obveza za ovaj novčani polog iskazuje se kao obveza za jamčevinu.
  Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10. i 31/11. – ispr., dalje: Pravilnik o proračunskom računovodstvu).
  1. Naplata općih prihoda putem POS-uređaja koju prati proračunski korisnik
  2. Primljen novčani polog u ime jamstva u sustavu javne nabave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)