Tko su obveznici PDV-a i tko se treba registrirati za potrebe PDV-a u 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
Članak:
Tko su obveznici PDV-a i tko se treba registrirati za potrebe PDV-a u 2014.
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
  Odredbama novog Zakona o PDV-u propisane su novosti u vezi s određivanjem tko se smatra poreznim obveznikom. Ako ne prije, kraj poslovne godine, a ponajprije ostvareni promet u tijeku godine, odlučujući je element za upis u registar poreznih obveznika. Visina ostvarenog prometa u prethodnoj, odnosno 2013., u vrijednosti većoj od 230.000,00 kn i nadalje je kriterij za ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2014. Međutim, mnogi će poduzetnici upravo zbog visine praga prometa iskoristiti mogućnost izlaska iz sustava PDV-a. Pritom trebaju voditi brigu o poreznim posljedicama, ponajprije obvezi ispravka pretporeza za nabavljena gospodarska dobra u prethodnim poreznim razdobljima za koja su pri nabavi koristili pretporez. Za izlazak iz sustava PDV-a trebaju predati zahtjev nadležnoj Poreznoj upravi jer će se u protivnom smatrati da žele i nadalje, ali dobrovoljno, ostati u sustavu PDV-a. Osim ulaska u registar obveznika PDV-a „po sili zakona“ neke se osobe trebaju samo registrirati za potrebe PDV-a.
  Tko se treba upisati u registar obveznika PDV-a, a tko se treba samo registrirati za potrebe PDV-a, pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Tko (ni)je redovni porezni obveznik koji se treba prijaviti u REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a od 1. siječnja 2014.
  3. Tko se i kada treba registrirati za potrebe PDV-a u 2014. – dodjela PDV identifikacijskog broja
  4. Kako se treba prijaviti u registar obveznika PDV-a i dobiti PDV identifikacijski broj
  5. Kriteriji za izlazak iz sustava PDV-a
  6. Obveza registracije za PDV u drugim zemljama članicama EU
  7. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi