RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Jedno od osnovnih načela poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) je neutralnost u poduzetničkim aktivnostima koja se ostvaruje putem prava na odbitak pretporeza. Navedeno pravo, u skladu s propisima kojima je uređeno oporezivanje PDV-om, prvenstveno Zakona o PDV-u1 (dalje: Zakon), porezni obveznik ostvaruje temeljem obavljenih mu isporuka za svrhe obavljanja njegove gospodarske djelatnosti. Načelno, isporuke koje su predmet oporezivanja PDV-om mogu biti oporezive ili oslobođene, međutim porezni će obveznik ostvariti pravo na odbitak pretporeza samo za isporuke namijenjene obavljanju njegove oporezive gospodarske djelatnosti.
  1. Uvod
  2. Osnovne odredbe o pretporezu
  3. Ispravak pretporeza za gospodarska dobra
  4. Praksa Europskog suda pravde
  5. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)