RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2013
  • Članak:Novosti o PDV-u i ulaganjima
  • Stranica:173.
  • Autor/i:Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

  1. EK priprema jedinstvenu prijavu PDV-a
  2. EK priprema poduzetnike za nova PDV-pravila
  3. Odobreno povećanje ovogodišnjeg EU-proračuna
  4. Hrvatska uskoro ulazi u postupak prekomjernog deficita (EDP)
  5. Na popisu prioriteta EK-a i hrvatski energetski projekti
  6. Bugarskoj prijete sankcije zbog moratorija na prodaju zemljišta strancima
  7. Luksemburg na raskršću

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)