Godišnji popis u proracunskom sustavu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2013
Članak:
Godišnji popis u proracunskom sustavu
Stranica:
11.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:
Popis (inventura) je osnova za usklađenje knjigovodstvenih evidencija sa stvarnim stanjem imovine i obveza. Od toga nije isključen ni proračunski sustav. No, računovodstveni propisi proračunskog sustava postavili su neka pravila popisa i načina iskazivanja popisnih razlika u poslovnim knjigama.
S obzirom na to da u računovodstvu proračunskog okruženja nije tijekom 2013. bilo promjena, popis i sve aktivnosti oko njega napraviti će se na jednak način kao i za 2012. Neće biti ni razlika u knjigovodstvenom iskazivanju popisnih razlika.

Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo