Izmjene i dopune Pravilnika o proracunskim klasifikacijama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2013
Članak:
Izmjene i dopune Pravilnika o proracunskim klasifikacijama
Stranica:
72.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Stjepan JUSUP
Sažetak:
Hashtags:
#Proračunsko