Računovodstvo razlika utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2013
Članak:
Računovodstvo razlika utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:
Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi moraju se evidentirati u poslovnim knjigama nakon donošenja odluke mjerodavnih tijela trgovačkog društva. Knjiženje u poslovnim knjigama evidentira se radi ispravnog iskazivanja rezultata poslovanja i stanja imovine i obveza društva. U ovom članku prikazujemo način knjiženja popisom utvrđenih razlika u računovodstvu poduzetnika obveznika poreza na dobitak.
Hashtags:
#Računovodstvo