RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor je na 10. sjednici održanoj 4. prosinca 2013. usvojio Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.  Uzevši u obzir ukupno planirane prihode u iznosu od 113,0 milijardi kuna i ukupno planirane rashode u iznosu od 130,5 milijardi kuna očekivani manjak državnog proračuna u 2014. iznosit će 17,5 milijardi kuna.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)