Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2013.
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
  Najkasnije do 31. ožujka poduzetnici su obvezni dostaviti u FINA-u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na Obrascu GFI-POD. Osim bilance i računa dobitka i gubitka (te izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za poduzetnike koji primjenjuju MSFI), u FINA-u se dostavljaju i dodatni podatci koji se, u najvećem dijelu, odnose na objašnjenje pojedinih stavaka iz bilance i RDG-a za potrebe statistike. Kako smo u časopisu RRiF br. 1/14. detaljno pisali o sastavljanju bilance i RDG-a, ovdje ćemo se zadržati na objašnjenjima određenih pozicija tih financijskih izvještaja. Ujedno ćemo objasniti popunjavanje dodatnih podatka i povezati ih s podatcima iz bilance i RDG-a.
  Osim GFI-ja, poduzetnici su obvezni do 30. lipnja 2014. predati financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju sa svrhom javne objave.
  1. Uvod
  2. Opći podatci o poduzetniku – podnositelju GFI-ja
  3. Bilanca (obrazac POD-BIL)
  4. Račun dobitka i gubitka (Obrazac POD-RDG)
  5. Dodatni podatci (Obrazac POD-DOP)
Hashtags:
#Računovodstvo