Zamjena zemljišta i otpust duga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Zamjena zemljišta i otpust duga
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
U ovom proračunskom praktikumu knjiže se i obrazlažu knjiženja otpusta duga u vezi s primljenim zajmom novca i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine (zemljišta).
  Pri otpustu duga u vezi s financijskom imovinom izvjesno je da je prestala obveza prema davatelju zajma, ali je prijeporno treba li se pri tome iskazati prihod od otpusta duga ili je dostatno samo reklasificirati rezultate u skupini 92.
  Pri zamjeni zemljišta potrebno je pažljivo promotriti koja je vrijednost zemljišta koje se razmjenjuje te treba li, ako postoji razlika u vrijednosti, razliku u vrijednosti nadoknaditi.
  1. Otpust duga u vezi s primljenim zajmom novca
  2. Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine (zemljišta)
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo