Uloga interne revizije u poslovanju leasing društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Uloga interne revizije u poslovanju leasing društva
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Ivan OSTOJIĆ , dipl. oec. i ovl. int. rev.
Sažetak:
 Interna se revizija provodi u različitim poslovnim organizacijama koje se razlikuju prema svrsi, veličini, složenosti i strukturi, a provode je osobe unutar ili izvan organizacije. Interna revizija poprima sve veće značenje u današnjem poslovanju, a posebice u slučaju financijskih institucija. Usprkos tome što uloga interne revizije nije neposredno definirana posebnim zakonom, funkcija interne revizije postaje neophodna karika u poboljšanju poslovanja svih oblika organizacija. Više o funkciji interne revizije u leasing društvima, pročitajte u nastavku članka.
  1. Zakonodavni okvir interne revizije
  2. Zakonski okvir interne revizije
  3. Funkcija interne revizije
  4. Zaključak
Hashtags:
#Revizija