Dječji doplatak u 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Dječji doplatak u 2014.
Stranica:
153.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Prema posljednjim objavljenim podatcima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje prijavljeno je 208 836 korisnika dječjeg doplatka koji primaju doplatak za 386 653 djece. Na koji način ostvariti pravo na doplatak za djecu te koji primitci ulaze u cenzus za ostvarivanje tog prava, pročitajte u nastavku.
  1. Uvod
  2. Za koju se djecu ostvaruje doplatak
  3. Tko može biti korisnik dječjeg doplatka
  4. Uvjeti za sjecanja prava na doplatak za djecu
  5. Koji primitci ulaze u cenzus za utvrđivanje prava na doplatak za djecu
  6. Utvrđivanje dohodovnog cenzusa
  7. Podnošenje zahtjeva za stjecanje prava za doplatak za djecu
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo