Obračun doprinosa za pomorce u 2014.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Obračun doprinosa za pomorce u 2014.
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Goran KRIŽANEC
Sažetak:
Svi hrvatski pomorci ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi, bez obzira pod kojom zastavom plove, izjednačeni su u svojim pravima i obvezama u odnosu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao i u odnosu na porezni sustav. Tako je uz obvezu poreza na dohodak propisana i obveza osiguranja na obvezna osiguranja za članove posade broda u međunarodnoj plovidbi, kao i obveza plaćanja doprinosa. Jednako tako, od 11. lipnja 2011. pomorci u međunarodnoj plovidbi za vrijeme provedeno u ukrcaju imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem. Posljednjim izmjenama Pomorskog zakonika pomorcima je omogućeno da budu obvezno osigurani u razdoblju dužem od razdoblja ukrcaja na brodu. Ulaskom RH u Europsku uniju vrijede nova pravila koja se odnose na određivanje nacionalnog zakonodavstva kojim se uređuje pitanje obveznih osiguranja, a time i pitanje obveze doprinosa za pomorce.
  1. Obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje pomoraca u međunarodnoj plovidbi
  2. Staž mirovinskog osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
  3. Utvrđivanje svojstva osiguranika na temelju „permanentnih“ ugovora o radu
  4. Obvezno osiguranje za vrijeme izvan ukrcaja/iskrcaja – produženo mirovinsko osiguranje
  5. Obveza plaćanja doprinosa
  6. Primjena europskog zakonodavstva na rad pomoraca
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo