Novosti u procesu strateškog planiranja i njihov utjecaj na izvještavanje za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Novosti u procesu strateškog planiranja i njihov utjecaj na izvještavanje za 2013.
Stranica:
186.
Autor/i:
Autori: Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Sažetak:
Strateško planiranje dio je planiranja u okviru kojeg ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije definiraju svoje ciljeve i prioritete te načine koji će im omogućiti postizanje zacrtanih ciljeva u budućnosti. Zakonom o proračunu propisana je izrada strateških planova za sve obveznike.
  Kako bi se osigurao ujednačen pristup izradi strateških planova, Ministarstvo financija svake godine sastavlja uputu za izradu strateških planova.
  Uz to, čelnik u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti odgovora i na prva dva pitanja iz Upitnika kojim se testiraju aktivnosti sastavljanja i objave strateških planova te njihova povezivanja s državnim proračunom.
  1. Uvod
  2. Strateško planiranje
  3. Poboljšanja pojedinih elemenata strateškog plana
  4. Izvještavanje za 2013.
Hashtags:
#Proračunsko