RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravilo o litispendenciji, sadržano u čl. 27. Uredbe Bruxelles I, umanjuje rizik od vođenja paralelnih postupaka u različitim državama članicama Europske unije koji uključuju isti predmet spora i iste stranke te od proturječnih odluka kojima bi ti postupci mogli rezultirati. Ova odredba predstavlja jedan od najučinkovitijih mehanizama za postizanje pravne sigurnosti i ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, kao temeljnih vrijednosti Bruxelles/Lugano sustava nadležnosti. Članak pruža uvid u pravilo o litispendenciji, njegovu primjenu i tumačenje. Dan je pregled izmjena pravila o litispendenciji od Briselske konvencije, preko Uredbe Bruxelles I, do najnovijih izmjena uvedenih preinačenom Uredbom Bruxelles I. Posebice se obrađuje problematika odnosa pravila o litispendenciji i pravila o prorogaciji nadležnosti, koja je bila jedan od ključnih razloga donošenja izmjena preinačenom Uredbom Bruxelles I.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)