RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema odredbama radnih propisa, ako radniku prestane ugovor o radu prije nego što je iskoristio godišnji odmor na koji ima pravo, poslodavac mu mora isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg. Propisan je način utvrđivanja prava na neiskorišteni godišnji odmor i način izračune te naknade. Uz opće radno pravo, pri ovom institutu u javnom sektoru moraju se uzeti u obzir posebitosti koje donose autonomni izvori radnog prava kod državnih službenika i namještenika te službenika i namještenika u javnim službama.
  1. Uvod
  2. Pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor prema Zakonu o radu
  3. Odlazak u mirovinu i pravo na naknadu zbog neiskorištenog godišnjeg odmora prema autonomnim izvorima radnog prava
  4. Obračun naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora državnih službenika
  5. Obračun naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora javnih zaposlenika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)