RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:


  Osiguranici u okviru obveznoga zdravstvenog osiguranja, osim zdravstvene zaštite i nadoknada plaće i ostalih primitaka u slučaju bolesti, ostvaruju u vrlo prostranom okviru i prava u slučaju spriječenosti za rad za vrijeme trudnoće, poroda i njege djeteta, što je uređeno Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.
  To pravo ostvaruju roditelji, posvojitelji djeteta, skrbnici i udomitelji djeteta ASME B16.5 i sve druge osobe kojima je malodobno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj. Za radnike odnosno osiguranike zdravstvenog osiguranja s osnove radnog odnosa poslodavci su obvezni u navedenim slučajevima izvješćivati Poreznu upravu putem obrasca JOPPD. Sve o tome pišemo u ovom članku.
  1. Tko su korisnici rodiljnih i roditeljskih potpora
  2. Prava korisnika rodiljnih i roditeljskih potpora
  3. Stanka za dojenje djeteta i dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete
  4. Naknade plaće zaposlenog ili samozaposlenog roditelja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)